1. 1.
  Zambak gibi en güzel çağında
  Serpildi deniz nefesleriyle;
  Sâf uykusunun salıncağında
  Sallandı balıkçı sesleriyle.

  Simâsı zaman zaman parıldar
  Bir sâhilin en güzel yerinde.
  Hâlâ görünür geçen asırlar
  Bir bir, koyu mâvi gözlerinde.

  Her gezmeğe çıkmasıyle her yer
  Bir zevkini andırır bahârın.
  Endâmını zanneder görenler
  Bir bestesi eski bestekârın.

  Hayrân olarak bakarsınız da
  Hulyânızı fetheder bu hâli:
  Beş yüz sene sonra karşınızda
  istanbul fethinin hayâli. *
  ... mulayim