1. 1.
  merkezi finans ve ihale birimi nin kısaltmasıdır.
  ingilizcesi ise The Central Finance and Contracts Unit (CFCU)dır.
  merkezi olmayan bir yapılanmayla ab standartlarında mevzuatla kurulsada yaptığı işin konusunda uzman olmayan saçma sapan insanlarla dolu, hiç bir dosyalama işinden anlamayan verilen evrakları kaybeden kendini bir b.k sanan ya.şaklar topluluğunun oluşturduğu güzel amaçlı bir kurumdur.

  görevleri ve daha fazla bilgi için:
  (bkz: http://www.mfib.gov.tr/ab...hp?lng=tr&action=cfcu)
  1. Merkezi Finans ve ihale Birimi. Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet, mal, iş ve hibelere ilişkin ihalelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme imzalama, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması bakımından tek sorumlu olacaktır. Merkezi Finans ve ihale Birimi, hizmetlerin, malların, işlerin ve hibelerin ihalesine ilişkin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine bağlı kalınmasını ve uygun bir raporlama sisteminin işlemesini sağlayacaktır.

  2. Programın uygulanmasına ilişkin teknik konuların tüm sorumluluğu her bir program için, uygulamadan sorumlu olan yetkilidedir. (Kıdemli Program Görevlisi)

  3. Merkezi Finans ve ihale Birimi, Kıdemli Program Görevlisine, talebi üzerine, Avrupa Birliği dış yardım uygulama usulleri (örn. ihale ve sözleşme usulleri) ile ilgili tavsiyelerde bulunacaktır. Bununla birlikte, teknik uygulamanın tüm sorumluluğu Kıdemli Program Görevlisinde olacaktır. Merkezi Finans ve ihale Birimi, ihtisaslaşmış danışmanlık kapasitesi geliştirecek ve bu amaç için gerekli dokümantasyonu bulunduracaktır.
  2 ... camp nou