1. .
    yarıya kadar indirmek.*
    ... limanla kavgali isyankar kaptan