1. 1.
    ankara üniversitesi kimya bölümü öğretim üyesi. organik kimya 1 ve organik kimya 2 derslerini verir. genellikle üst devrelerin göz korkutmaları sebebiyle, ilk senelerde dersine adapte olabilmek çok zordur. derste sürekli birşeyler sormaya hazır vaziyettedir. sizden de aynı atiklik ve sıfır yanılma payıyla cevap ister. son yıllarda giderek daha kolay final soruları hazırladığının duyumları alınmaktadır. oysa ki bizi feci sarsmıştı vakt-i zamanında.
    1 ... coincidental magic