1. 0.
    avealıların aylık 39 kontöre aldıkları 5000 sms'e kendi aralarında söyledikleri cümle*
    (bkz: kelime kavramı) (bkz: cümle kavramı)
    ... okeanoss