1. 1.
    kendini belli bir dine, milliyete ya da ekole bağlı hissetme duygusu, aitlik, içindelik.
    ... liberalisticcommunist