1. 1.
  insanların birbirleriyle maddi manevi çıkar için beraber olma şeklidir.
  -parası için
  -havası popüleritesi için,
  -arabası için,
  -komik olduğu için,
  -bedeni için,
  -iyi bir işi olduğu için,
  -zengin bir ailesi olduğu için,
  -güzel bir evi olduğu için,
  -çok güzel ya da yakışıklı olduğu için gibi çeşitli menfaat ilişkileri vardır.
  ... asiti kaçmış kola