1. 1.
  sevilen bir uğur taşıdır. güven, özgürlük ve bereket sunar. ard niyetli arkadaşlık ve aşklardan uzak tutar.
  ... nirvana
 2. 2.
  magnezyum esaslıdır.
  ... fütursuzca
 3. 3.
  Kimyasal Bileşimi: MgCO3
  Kristal Sistemi: Hegzagonal
  Kristal Biçimi: Kristalleri yaygın değildir; genellikle rombohedral; nadiren prizmatik; levhamsı, masif, kompakt, orta-ince taneli, tebeşirimsi, bazen lamelli yada lifsi
  Sertlik: 3.5 - 4.5
  Özgül Ağırlık: 3.0 - 3.1
  Dilinim: { 10-11} mükemmel
  Renk ve Şeffaflık: Renksiz, beyaz, gri, sarımsı kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf
  Çizgi Rengi: Beyaz
  Parlaklık: Camsı-donuk-mat
  Ayırıcı Özellikleri: Kalsitte olduğu gibi, soğuk seyreltik HCl' den etkilenir ve köpürerek çözünür.
  Bulunuşu: Manyezit, kalsite göre daha az bulunur ve genellikle sedimanter kayalarda oluşur. Magnezyumca zengin metamorfik ve magmatik kayaların karbonik asit içeren sularla altere edilmesi sonucu meydana gelir. Serpantinleşmiş kaya kütlelerinde sıkça rastlanır. Talkşist gibi magnezyumca zengin metamorfik kayalardaki damarlarda da oluşur.
  *
  2 ... papagan