1. 1.
    Bir çubuk mıknatısın momenti, kutup şiddeti ile ikikutup arasındaki uzaklığın çarpımına eşittir.
    #3600495 :)