1. 1.
    hatuna yazilirken istenmeyen kişilerin ortama zıplaması.
    ... heretic