1. 1.
    kabustan ya da karabasandan sonraki huzursuzluk anlamında yunanca kelimedir.
    2 ... noxeca