1. 1.
  vergi kanunlarına gore saptanan kardır.
  1 ... jagatai
 2. 2.
  Mali karı tanımlamak için ticari kar kavramını da bilmek gerekir. Çünkü biri diğerinden türetilir.
  Muhasebe kârı olarak da isimlendirilen ticari kâr, işletmelerin normal kayıtları sonucuna göre ve muhasebe standartları esas alınarak raporladıkları kârdır. Mali kâr ise, vergi uygulamaları nedeniyle kanunen kabul edilmeyen giderler nedeniyle ticari kâra eklenecek unsurlar ile, indirim ve istisnalar nedeniyle ticari kârdan indirilecek unsurların dahil edilmesiyle ulaşılan kârdır. Dolayısıyla mali kar, vergisel düzenlemelere göre ticari kârın düzeltilmiş halidir.
  2 ... vergimergi