1. 1.
  batı.
  #37338 :)
 2. 2.
  günümüzde; afrika'nın kuzeyindeki arabik toplumlar için kullanılan kelime
  #84324 :)
 3. 3.
  hakan albayrak'ın şiirinde bahsettiği çocukların kökeni olan toprak parçası...

  Her şey bir rüzgâra bakıyor ağabey
  Bakma esrar çekip mayıştıklarına
  Birgün var ya birgün bu mağripli çocuklar
  Birgün yakacaklar Paris'i
  #84334 :)
 4. 4.
  Osmanlı Devleti'nde, Kuzey Afrika'nın Batı tarafına (Fas, Tunus, Cezayir) verilen
  addır.
  #179182 :)
 5. 5.
  (bkz: masrik)
  #424071 :)
 6. 6.
  Berberi ve Arap melezi olan Müslüman halkların üyesi olan kişi/ler.
  #1483155 :)
 7. 7.
  "batı" değil de "batıda olan" demektir.
  #1552065 :)
 8. 8.
  kum pistte gelmiş geçmiş en büyük arap atlarından. bilhassa izmir'de ortalığın tozunu attırırdı. çimde dahi açık yarış kazanmışlığı vardır, o denli kaliteliydi. ayrıca her ne kadar gülerce ekürisine ait olsa da yarışlarda şadan aydın adına koşardı.
  #1552094 :)
 9. 9.
  güneşin batma vaktini anlatmak için de kullanılır.
  (bkz: mağrıp vakti)
  #1552119 :)
 10. 10.
  25.hilalüzzaman 54/75- 11.zafire orjinli kum pistin şampiyon arap atı. bembeyaz teniyle tam bir at güzeli olan isim.
  #3991121 :)
 11. 11.
  (bkz: maşruk)
  (bkz: benelüx)
  (bkz: visegrad)
  (bkz: iskandinavya)
  (bkz: baltik)
  #4170828 :)
 12. 12.
  garp kelimesinden türemiştir. batı ülkeleri, batı toprakları anlamındadır.

  (bkz: magrip de sen maşruk da ben)
  #9950705 :)
 13. 13.
  garp kökünden gelir.
  #11537955 :)
 14. 14.
  Maghreb veya magrep de denen, bugünkü Batı Sahara, Cezayir, Tunus, Libya, Moritanya ve Fas'ı kapsayan, Kuzeybatı Afrika bölgesidir.
  #11667427 :)
 15. 15.
  arapça ''garp'' kelimesinden türemiş olan bir kelimedir. zamanında arapların bölgeyi fethetmesiyle bölgeye bu ad verilmiştir, osmanlı devletinde de fas, tunus ve cezayir ''mağrib'' adıyla anılmaktaydı.
  #12339600 :)
 16. 16.
  arapça okunuşu magrep olan ve türkçe karşılığı güneşin battığı yan olarak açıklanabilecek ve günümüzde batı olarak anlamı yorumlanan kelimedir.
  üç kuzey afrika ülkesini ifade eder.
  tunus, cezayir ve fas.
  1989 yılında bu üç kuzey afrika ülkesine libya ve moritanya da katılmış ve mağrip arap birliği kurulmuştur.
  mağripler kendilerini batıda olan araplar olarak tanımlasalarda aslında araplaşmışlar, araplaştırılmışlardır.
  mağrip halkları köken olarak berberidir.
  altıncı yy sonunda başlayan kuzey afrika arap fetihleri ile aşama aşama araplaşmışlar ve islam dinine mensup halklar olarak bilinmeye başlanmışlardır.
  yerli hristiyan halkın ortadan kaybolduğu kuzey afrika bu yönüyle ortadoğudan bariz bir şekilde ayrılır.
  lübnan örneğinde görüleceği üzere arap egemen ortadoğu hristiyan halkları kimliklerini koruma yönlü hareket etmeye mağrip halklarına nazaran daha yatkındırlar.
  mağripliler inanç ve kimlik tanımlamalarını tarihi kölerine göre yapmasalarda berberi dillerini ve ağızlarını muhafaza etmişler ve berberi kültürünü dil olarak yaşatmışlardır.
  #12534239 :)
 17. 17.
  osmanlıca' da; 'batı, güneşin battığı yer' anlamına gelen bir sözcük olmakla birlikte genelde; fas,tunus ve cezayir'i içine alan bölgeyi betimlemek için kullanılmıştır.
  #15061883 :)
 18. 18.
  Arapça adına bir şey bilmeyen sözlük yazarlarının saçmalarından bir tanesi daha...
  Mağrib bir Afrika ülkesi olan Fas'tır. Diğer adı da Morrocco'dur.
  Garp ile uzaktan yakından alakası yoktur, garp kökünden de gelmez. Türemiş kelime de değildir.
  Gariple de alakası yoktur.(yakın demektir efem)
  #15699164 :)
 19. 19.
  Mehmet akif de ;
  Tüllenen mağribi , akşamları sarsam yarana ..
  Yine birşey yapabildim diyemem hatırana.

  dizelerinde fası kastetmiştir. Osmanlıca bilmiyodur ya...
  #15699228 :)
 20. 20.
  Güneşin battığı cihet.
  Akşam vakti.
  Türkiye'nin batısında bulunan Fas, Tunus, Cezayir ve ispanya tarafı.
  Batı taraf.
  #17372663 :)
 21. 21.
  oryantalistik havası olan güzel bölge.

  (bkz: el memleket ül mağribiyye)
  #22419992 :)
 22. 22.
  Berberi ve melez Arapların olduğu kuzey afrika toplumları için söylenir. Fas Cezayir Tunus u içerir.
  #29660939 :)