1. 1.
    bipolar tedavisi için 13 yaşından itibaren fda onayı almış yeni bir ilaç.

    tedaviye dirençli bipolarda monoterapi olarak kullanılabilecek bir atipik antipsikotik.
    ... melikbaybars