1. 1.
    şarlman sonrası frank imparatorluğu oğulları arasında bölüşülünce, oğlu lothar'a düşen bölgeye verilen ad. daha ziyade imparatorluğun kuzey bölgelerini kapsamaktaydı (hollanda, yukarı lorraine vs).
    ... usualsuspects