1. 1.
    lider sahibi olmama durumu.
    ... arjen robben