1. 1.
    oldukça güçlü sakinleştiricidir. içinde klorpromazin hidroklorür içeren bir antipsikotik. şizofreni ve diğer psikozlar, mani, hipotermi indüksiyonunda kullanılır.
    ... piskopos
  2. 2.
    bir aydan fazla kullanılırsa çok büyük hafıza kaybına neden olan ilaç kendimden biliyorum.
    1 ... diyonizyak