1. .
    kur yapmak suretiyle karşıdakini tav edip yeme sanatı. kaldı ki hayvanlar arasında meşhur bir ideolojidir.
    ... siklopentanoperhidrofenantren