1. 1.
    astronominin en belli başlı olaylarını ve bir bütün olarak evrenin düzenini inceleyen bilim dalıdır.
    katip çelebinin cihannüma(dünya haritası) adlı ünlü eseri coğrafyanın yanı sıra aynı zamanda bir kozmografya örneğidir.
    ... wonderland35