1. 1.
    kuvvetli asit/baz karakterinde olan maddeler veya parçalandıkları zaman kuvvetli asit/baz oluşturabilen maddelerdir. deriyi tahrip ederler. iyot şiddetli bir korozif maddedir.
    ... coincidental magic