1. 0.
    Başlığı uplayıp durduğuna göre tutmayan bir sitem.
    3 ... asuregibisurat