1. .
    kırtıpil... halk dilinde, değersiz, bayağı, yarım yamalak olarak kullanılan sıfattır.
    ... bettyboop