1. .
    8. nesil bir yazar.
    ... valtertablet
  2. .
    8.nesil yazar. hoşgelmiş.
    ... mrtnyc