1. 1.
    türk düşüncesine çok mühim katkılar sağlamış olmasına karşın, ne yazık ki layıkıyla tanımamamış 1940'lı yıllarının sosyalist mütefekkiridir. kerim sadi, tüm ömrünü sosyalizmin tarihini araştırmaya, türkiye'de sosyalizm nasıl vücud bulabileceğini incelemeye ve sosyalizm muhaliflerini hatta zaman zaman türk solunu dahi eleştirmeye adamıştır. nitekim güçlü belagatı ve derin bilgisi neticesinde muhaliflerinden dahi "Bu adam ekmek yerine kitap yiyor, onunla münakaşa edilmez" şeklinde övgüler almıştır. üstad cemil meriçin de çok yakın dostu olan kerim sadi'nin üstada yazdığı birçok şiiri de bulunmaktadır ki üstadın polemikte mahareti üzerine yazdığı bir şiiri şu şekildedir:
    ne güzel de çalıyor, dinletiyor her telden
    polemikte yakalar hasmını, derhal belden.
    3 ... registerlater