1. 1.
    hoş gelmiş inşallah kızdır.
    1 ... erectin