bugün

idrar torbası.
Pamuktan yapılmış, üzerine sarık sarılan erkek başlığı.
ismail dümbüllüden münir özkul'a, ondanda ferhan şensoy'a verilen hatıra eşya. Ferhan Şensoy'un kime vereceği merak konusudur.
Başa giyilen, içi boş, uzun başlık türüdür. Genellikle üzerine pamuklu kumaşlardan hazırlanan sarık bağlanır.
Türk tiyatro camiasında tartışması geçen bir nesne
osmanlılar için "kefeni başında gezer" sözüne yol açmış başlık türüdür. sebebi ise kavuk denilen başlığın upuzun bir kumaşın çevrilerek üstüste toplanmış olmasıdır. yani açıldığında kefen olabilecek kadar büyük bir kumaş haline gelir. "her an ölmeye hazırım" anlamını taşırmış..
şamanlarda; kam tarafından giyilen, sonraları anadolu'ya yayılarak osmanlı'nın son dönemlerine kadar kullanılan başlık. osmanlı'da, Fes, takke ve benzeri başlıklara sarık sarmak suretiyle, genelde; asker, din ve ilim adamları sınıfının giydiği bir giyim formu idi. Horasani kavuk, Mücevveze, Molla kavuğu, Telli kavuk, Işkırlak, Murabbai, Tepeli kavuk gibi bir çok çeşidi olan bu başlık türü; yeniçerilerde, bulunulan rütbe ve sınıfı belirlemek maksadı ile kullanılırdı. Vezirlerin giydiği kavuğa ise kallavi denirdi...

kavuklar, mesleki ve sosyo-politik açıdan farklılık arz ederdi. Ümera, börk üzerine sarık; asker ağaları, kuka; subaylar kalafat; neferler keçe ve hartavi kavuklar giyerlerdi. Bilim adamları tepeli kavuk; katipler, Katibi kavuk; hocalar, Horasani kavuk kullanırlardı.

özellikle, yavuz sultan selim'den sonra osmanlı'nın hızla arap kültürünün etkisi altına girme sürecinde, başlık olarak fes kavuğun yerini almıştır. arapça; içi boş manasına 'kof' kelimelesinden, başa giyilen bir başlık diye de tanımlanmıştır.
Osmanlılar için "kefeni başında gezer" sözüne yol açmış başlık türüdür.Sebebi ise kavuk denilen başlığın upuzun bir kumaşın çevrilerek üstüste toplanmış olmasıdır. Açıldığında içindeki kumaş kişinin kefenini oluşturur ve "her an ölmeye hazırım" anlamını taşırmış. Sık sık ölümü hatırlayıp ona göre karar verirler ve öldükleri zamanda direk başlarındaki kefenle gömülürlermiş.
--spoiler--
Osmanlı sultanlarının ve bazı alimlerin başlarındaki kavukları, kefenlerinden oluşur. Sık sık ölümü hatırlayıp ona göre karar verir. Ayrıca öldükleri zaman hemen başlarındaki kefenle defnedilir.
--spoiler--
Bir de dişle olan iştigal neticesinde dolması beklenir amma dolmaz, dolamaz.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.