1. 1.
  30 Mart 1886 yılında Gotha' da doğmuş alman hukukçu. atatürk döneminde türkiye' ye gelmiştir. 28 Şubat 1940 yılında Chatoux, Paris' de ölmüştür. Lahey'deki Uluslararası Hukuk Akademisi' nde profesörlük yapmıştır.

  Eserleri:

  - Pozitif uluslararası hukuk prensipleri (Grundzüge des positiven Völkerrechts) , 1921 (5. baskı 1932)
  - Uluslararası hukuk teorisi ve uygulaması (theorie und Praxis des Völkerrechts) , 3 cilt, 1925
  - Barışçıl değişim için Yasal makine (Legal machinery for peaceful change), 1937
  - Editör - uluslararası hukuk ve diplomasi sözlüğü (Herausgeber des Wörterbuchs des Völkerrechts und der Diplomatie), 3 cilt, 1924-1929.
  - Sıkıyönetim (Kriegszustandsrecht) , 1916
  - Uluslararası hukuka göre suç (Das völkerrechtliche Delikt), 1920
  - Eléments du droit international public universel européen et américain, , 2 cilt, 1930.
  ... belkigeliryarin