1. 1.
    enerjinin korunumu yasasına göre enerji yoktan var edilemez ve yok olamaz. peki gerçekten de böyle mi? bilgi evrenden tamamen silinebilir mi?

    bir madde karadeliğin olay ufkunu geçtiği an ardında kalan uzay-zamanda herhangi bir bilgi bırakmıyor. görünüşe göre bilgi yok oluyor. genel görelilik çerçevesinde geleneksel karadelik modellerinin söylediği fikir bu. kuantum mekaniği ise bunun tam tersini, yani bilginin aslında tamamen yok olmadığını ve hatta üstüne üstlük olay ufkunu aşarak kaotikleşen enformasyonun ilk ve düzenli haline birebir şekilde geri getirilebileceğini bize söylüyor. öte yandan olay ufkunda yaratılan madde ve karşıt parçacığı ışınım gerçekleştirip birbirinden ayrılıyor ve biri ufku geçerken öteki dışarı kaçıyor. bu durum ise bilgi hakkındaki kuantum teorisiyle çelişiyor. kimilerine göre üç boyutlu bilgi olay ufkunun iki boyutlu olan yüzeyinde saklanıyor, yani bir hologram gibi oraya işleniyor. bilgi nasıl iki boyutlu bir hale gelebilir orası meçhul. bu durumda evren bir hologramdan mı ibaret sorusunu sormaya başlıyoruz kendimize. bir başka ihtimal ise bilginin donuk haldeki son görüntüsünü olay ufku yüzeyinde görsek de bilginin olay ufkunu geçtiğini biliyoruz. sadece içerideki bilgiyes ahip değiliz o kadar. bu durumda iki farklı gerçeklik ortaya çıkıyor. olay ufkundan önce ve sonraki gerçeklik. peki hangisi asıl gerçek? içeride bilgi kaotikleşmiş, dışarıdan bakınca ise bilgi kaybolmuş. yine bazıları olay ufkunun yerini tam olarak bilemediğimiz için kaybolan bir bilgiden de söz etmemizin mantıksız olduğunu düşünüyor. bu düşünce ise evrendeki en küçük uzunluğun planck mesafesi ve en küçük zaman aralığının ise planck zamanı olmasından geliyor. yani buna göre de olay ufku uzay-zamanda bir yerde olmalı çünkü planck mesafesinin ve zamanının altında bir uzay-zamandan bahsetmek anlamsızdır.
    2 -3 ... john misty