1. 1.
  Kalabalıkta, arasında erkeklerle kadınların,
  Farkına varıyorum birinin seçtiğine beni
  gizli ve kutsal işaretlerle,
  Benden başkası kabullenmiyor O'nu, babası bile, eşi, kardeşi,
  çocuğu bile benden yakın değil O'na.
  Bazıları şaşırmış, O değil - O tanıyor beni.
  Ah sevgili ve kusursuz eşit adam,
  Düşündüm ki keşfedersin beni böyle zayıf, dolaylı işaretlerle,
  Ve aynı işaretlerle tanıyacağım ben de seni karşılaştığımızda.

  Walt Whitman
  ... mulayim