1. 1.
  bir ülkede her çeşit taşınmaz malların yerini,alanını,sınırını ve değerlerini devlet eliyle belirtip plana bağlama işi.
  tapu sicillerinin düzenli olmasını,vergi gelirlerinin arttırılmasını ve toprak reforumunun yürütülmesini sağlamak için kullanılır.
  2 -1 ... lumpiya
 2. 2.
  arazilerin,arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi.
  2 ... lilith
 3. 2.
  Her tür arazi ve mülkün değerini, alanını, ve sınırlarını saptayıp plana bağlama görevleridir...
  2 ... linka
 4. 3.
  menkul olmayan malların sınırlarını harita üzerine aktarma işidir.
  3 -1 ... linka
 5. 4.
  vaktiyle ilgili müdürlüğe bizzat gidip yapılması gereken işlemeleri 2009 yılı itibariyle bakırköy, bahçelievler, bağcılar, güngören ve esenler ilçelerine bakan bakırköy kadastro müdürlüğünce artık http://www.bakirkoykadastro.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılabilen hizmet. bu uygulamanın diğer belediyelere örnek olmasını diliyoruz ailecek.
  1 ... kurmalibebek
 6. 5.
  hiç tapusu olmayan ve haritaya bağlanmamış arazi parçalarını ölçüp harita ve planlarını oluşturup hukuki olarak mal sahiplerini belirleme işinin tamamına kadastro denir.

  kadastro müdürlüğü aplikasyon, cins değişikliği, ifraz, tevhid, plan örneği vb. tapu fen işlemlerinide yapmaktadır.
  1 ... taraftarx
 7. 6.
  3402 sayılı son kadastro yasasını değiştiren 5304 sayılı kadastro yasasının 1. maddesi, gerekçesi itibarıyla şu amacı içermektedir: bu kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre, memleketin kadastral veya topografik kadastral haritasına dayalı olarak, taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek, hukuki durumlarını tespit etmek suretiyle, 4721 sayılı türk medeni kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin altyapısını oluşturmaktır.

  (bkz: merke kadastrosu)
  (bkz: ekonomik kadastro)
  (bkz: mülkiyet kadastrosu)
  (bkz: çok yönlü kadastro)
  (bkz: orman kadastrosu)
  2 ... gudumlu anne terligi
 8. 7.
  Türk Dil Kurumu kadastroyu "bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi" olarak tanımlar. Türk Kadastro Kanunu'nda kadastro "taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemi" olarak tanımlanmıştır.

  Kaynak : https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Kadastro

  (bkz: kadastrocu)
  11 ... ruyanin huzuru hazretleri