6

  1. 1.
    kabile devletinde askeri darbe olur, muz devletinde devlet otoritesi yoktur.

    kabile devleti daha iyidir.
    #17061612 :)