1. 1.
    Pazarlama literatürüne günümüzde hala geçerliliğini koruyan 4p(Product,Price,Place,Promotion) yaklaşımını getiren pazarlama uzmanı.
    3 ... kor bicak