1. 1.
    jakob riemer
    tsk tarafından gebertilen alman asıllı pkk teroristi.
    ... tufeyli