1. 1.
    roma imparatorluğu ile yabancılar arasındaki ilişkileri düzenlemeye yarayan ve modern uluslararası hukukun ilk kıvılcımı olan sistemdir.
    ... katalonyadankatalanjaponkatalo