bugün

Anlaşma, uyuşma, bağlaşma.
Güçleri denk tarafların çıkarları doğrultusunda beraber hareket etmesidir.

Tarafların güçleri denk değilse, bunun adı "ittifak" değil, güçsüz taraf açısından kucağa oturmaktır. Son zamanlarda, her nedense, bu terim yerine stratejik ortaklık kullanılır oldu.
görsel
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.