1. 1.
  (bkz: naip)
  1 ... karamsar kelimeler
 2. 2.
  Davanın görülmekte olan mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkeme tarafından ifadesinin alınması.
  1 ... linka
 3. 3.
  Birisinin yerine geçerek onun adına bir kısım işleri görmektir.
  Hukuki bir terim olarak istinabe; mahkemeler, savcılıklar ve icra müdürlükleri arasında, yetki sahaları dışındaki bir takım iş ve işlemlerin yapılması ilgili birimden istinabe yoluyla. uygulamada talimat adıyla da anılır.
  1 ... kelammevzuati
 4. 4.
  ingilizcesi: rogatory
  ... caracal
 5. 5.
  istinabe; görülmekte olan bir davada tebliğ, şahit ve bilirkişilerin dinlenmesi, keşif, yemin, sorgu gibi yargılamanın gerektirdiği işlemleri yapmak üzere bir mahkeme tarafından diğer bir mahkemeye yetki verilmesi, hukuki yardımda bulunulması işlemidir.
  ... birinci hudaverdi