1. 1.
    içtimanın yanlış okuma şekli.
    1 ... bumerang
  2. 2.
    yargıcın duruşmada iki taraf veya vekillerinin sözlü olarak ileri sürdükleri sav ve savunmaları ile,tanık ve bilirkişinin beyanlarını dinlemesi, davada dinleme.
    ... kuvvetle muhtemel