1. 1.
    " iddia eden iddiasını ispatla mükelleftir " . * *
    ... firtina
  2. 2.
    hukuki bir hak. isnat sahibi ispata davet edilir. bu davete icabet edilmeyebilinir. lakin hukuki yaptırıma katlanmak gerekir. en basiti müfteri ilan olunur.
    ... judas