1. 1.
    sümerlerde bir arıtma rahibi.
    2 ... linka