1. 1.
    yemeğin sonuna bıraktığınız en güzel lokmasını daha bitiremeden sofrayı silip süpüren ,hadi kalkın gidin tribindeki garson marifetidir...
    ... white pages