bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  hacet talep etme; ihtiyaç duyma; yükümlenim.
  1 ... lilith
 2. 2.
  bir eşya üzerinde hak sahibine o eşyadan yararlanma yetkisi sağlayan ayni haktır.
  1 ... esprimakinasi
 3. 3.
  irtifak hakkı tesisi, taşınmaz malikinin, taşınmazının bir başkasınca kullanılmasına, ondan yararlanmasına müsaade ettiği ve bu sebeple mülkiyet hakkını sınırlayıcı bir sonuç doğuran bir işlemdir. irtifak hakkı genelde taşınmaza veya şahsa bağlı olarak tesis edilmektedir.
  Taşınmaza bağlı irtifak haklarının tesisi:Bu tür irtifak haklarında iki taşınmaz söz konusu olmaktadır. Bunlardan birisi yararlanan lehine irtifak hakkı tesis edilen) taşınmaz, diğeri de irtifak hakkı ile yükümlü taşınmazdır. Bu tür irtifak haklarından geçit hakkı geniş uygulama alanı bulmaktadır.
  Taşınmaz irtifakı belirli bir şahıs lehinde değil, belirli bir taşınmaz lehine tesis edilmekle birlikte bu haktan yararlanacak olan da sonuçta lehine irtifak hakkı tesis edilen taşınmazın maliki olacaktır.
  Başlıca irtifak hakkı çeşitleri Geçit hakkı, Üst hakkı, intifa Hakkı, Sükna hakkıdır (oturma).
  1 ... gameguru

alakalı başlıklar