bugün

bugün ekeylem dediğimiz şeylerin mastar halidir.
i-miş,
i-di,
i-se.
avrupa hun imparatoru attila nın, en çok umut bağladığı, küçük oğludur.

400 lü yılların sonlarında, doğudan gelen ogur göçü sebebiyle bizans a sefer düzenlememiştir.

466 yılında, bizans hakimiyetinde bulunan kuzey dobruca ya yerleşmiştir.

daha sonra grubu ile beraber doğu ya doğru, kuzeybatı karadeniz sahillerine çekilerek, ogur grupları ile birlikte bulgar adlı türk devletini kurmuşlardır.