1. .
    Düşük bütçeyle çekildiği söylenen sitcom. Zaten hemen hemen tüm sitcomlar düşük bütçelidir. Sitcom çekmekteki amaç az parayla daha çok zamanı doldurmaktır.
    1 ... lesley mateas