1. 1.
  ikiz hale gelme eylemidir.
  ... carlott
 2. 2.
  malzeme bilgisinde ; Plastik deformasyon hadisesinde, kristallerde dislokasyonla kayma dominant mekanizmadır. ikizlenme ise kalıcı şekil değişiminin bir başka türüdür. Kübik hacim merkezli metallerde ikizlenme ile atomik hareket bir koordinasyon şeklinde oluşur. Kusursuz kristallerde, dislokasyon hareketinin olmadığı ikizlenme ile şekil değişiminde, birçok atomun birlikte düzenli hareketi söz konusu olacaktır. Bu sebeple ikizlenmede deformasyon gerilme miktarı yüksektir. Yani, pratikte karşılaşılan ikizlenme hadiselerinde ikizlenmenin dislokasyon ile ilerleme istemiyle birlikte oluştuğuna inanılır. Burada dikkat edilecek husus, kayma olayının tersine, dislokasyon hareketi ile ikizlenmede, dislokasyonlar birlikte hareket ederler. Kusursuz kristallerde olduğu gibi dislokasyon desteği olmadan ikizlenme için birçok atomun birlikte ve sürekli hareket etmeleri gerekir. Bu sebeple teorik ikizlenme gerilimi yükseltir. Bu sonuç dolayısıyla ikizlenmede dislokasyon desteğinin olduğuna inanılır.
  FCC metallerde, kayma için gerekli gerilim daima ikizlenmeden daha küçüktür. Bu sebeple ikizlenme bu malzemelerde pek nadiren görünür. Kübik hacim merkezli metallerde ikizlenme görülür. Sıcaklığın düşüşü ile ikizlenme ile deformasyona uğrama daha aktif bir hal alır.
  Hegzegonal sıkı paket yapılarda deformasyonla ikizlenme önemlidir. Bu malzemelerde oldukça az miktarda kayma sistemi mevcuttur. HCP sistemlerde, ikizlenme düzlemi {1011} düzlem ailesidir. ikizlenme, kayma proseslerine zemin sağlayabilirler.
  ikizlenme, kayma prosesi ile karşılaştırıldığında çok deha fazla heterojen bir deformasyona sebep olurlar.
  ikiz yüzeyler arasında bir kayma hadisesi gerçekleşir. ikiz yüzeylerin dışındaki alanlarda kayma olmaz. Bu sebeple sınırlar boyunca bir plastik deformasyon gradyantı oluşur ve ikizlenme ile tane sınırının bileştiği noktalarda ek plastik deformasyonun ile ilerleyememesi üzerine sınırların çakıştığı noktada çatlak oluşumu kaçınılmaz olur. Bu etki KHM geçiş metallerinin kırılma karakterinde düşük sıcaklıkta önem arz eder.
  1 ... vali fahribey
 3. 3.
  (bkz: hayallenme)

  serbest çağrışma.
  ... crazymafya