1. 1.
    tek cisim probleminde olduğu gibi serbest cisim diagramları ve newton kanunları kullanılarak çözülebilir. burada bir sistem ve tek cisim analizinin karışımını içeren temel bir yaklaşım vardır. Sistem analizinde iki nesnenin bir bütün olarak birlikte hareket eden tek bir nesne olduğu düşünülür. burada sistemin kütlesi iki ayrı nesnenin toplamıdır. herhangi bir hızlanma söz konusu ise sistemin hızlanması bireysel nesnelerin hızlanması ile aynıdır. Sistemin hızlanmasını belirlemek için genellikle bir sistem analizi yapılır. Sistem analizi tek nesne analizi ile birleştirilmiştir. tek nesne analizinde iki nesneden biri izole edilir ve diğerinden ayrı, bağımsız bir nesne olarak kabul edilir. Bir serbest cisim diyagramı oluşturulur ve nesne üzerine etkiyen kuvvetler tanımlanır ve hesaplanır. iki nesne arasında etkiyen kuvvetin değerini belirlemek için genellikle tek bir nesne analizi yapılır.
    2 ... john misty