1. 1.
    Türk eğitimcisi(1883 - 1946). Trablussam da doğmuştur. Mülkiyede öğrenimini tamamlamış, çeşitli yerlerde çalıştıktan sonra, öğretmenliklerde bulunmuş, öğretmen okullarında yıllarca pedagoji, tarih dersleri vermiş, okul müdürlüklerinde bulunmuş, 1930 da Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı olmuştur. 1930 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığına getirilmiş ve ölünceye kadar bu vazifesinde kalmıştır. Türk Milli Eğitimine büyük hizmetleri geçmiş bir fikir adamımızdır.
    1 ... destination unknown