1. 1.
    platon'un felsefesinin temelini oluşturan bir argümandır.ona göre bu dünyada gördüğümüz, beş duyumuzla algılayabildiğimiz her nesne idealar dünyasındaki aslının birer kopyasıdır.bu kopyaların hepsi değişkendir ve sonsuz değildirler.buna karşın idealar dünyasındaki bu kopyaların asılları yani idealar-biçimler mutlak ve değişmezdir.yalnızca idealar hakkında kesin bilgilere ulaşılabilir.bunu da insan aklını kullanarak yapabilir.

    daha da açarsak; bu dünyadaki maddelerin özü ve biçimi kendinde değil; duyularımızla kavrayamadığımız yalnızca aklımızla kavrayabileceğimiz idealar dünyasındadırlar.
    2 ... strangerthanparadise