1. 1.
  ibrahim Temo ( 1865)- (1939)
  Siyaset adamı ve hekim. Asıl adı ibrahim Ethem'dir. 1865 yılı Mart ayında Struga-Yugoslavya'da doğdu. ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin çekirdeğini oluşturan ittihat-ı Osmani Cemiyetinin kurucusudur. ilk öğrenimini Struga'da, ortaöğrenimini istanbul'da tamamladı. 1887'de Mektebi Tıppıye-i Şahaneye (Askeri Tıppiye) girdi. ibrahim Temo ve arkadaşları Haziran 1889'da ittihatı Osmani adıyla gizli bir örgüt oluşturdular. 15 Aralık 1897'de Bükreşte Sada-yı Millet adlı 15 günlük bir gazete yayımlanmaya başlandı. Osmanlı Hükümetinin Romanya'ya baskı yapması sonucunda, gazete 1 Mayıs 1898'deki 9. sayısından sonra yayımını durdurmak zorunda kaldı. Rumen-Türk dostluğunu savunan yazılar yazdı. 1936'da Balkan Birliği Tıp Kongresinin Romanya Temsilcisi olarak istanbul'a gitti. ibrahim Temo 1939 yılında Mecidiye-Romanya'da öldü.

  ESERLERi
  1930'ların başlarında içtihat dergisinde makaleler yazan ibrahim Temo, Musaver Cihan dergisinde de "Tagaddi ve Devamı Hayat" adıyla biyolojik maddecilik üzerindebir yazı dizisi yayınladı ve bu yazılar daha sonra kitap haline getirildi. Temo, ayrıca "Atatürk'ü niçin severim?" (1937) adlı bir kitap yazmış ve anılarını çeşitli belgelerde ekleyerek "ittihat ve Terakki Cemiyetinin teşekkülü ve Hidemat-ı Vataniye ve inkılabı Milliye Dair Hatıratım" (1939) adıyla yayımlamıştır. Bu kitap dili yalınlaştırarak 1987'de "ibrahim Temo'nun ittihat ve Terakki Anıları" adıyla yeniden basdı.

  http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2343
  1 ... teka
 2. 2.
  ittihat ve terakki'nin kuruluş aşamasında en etkin isimlarinden biri olan siyaset adamı.
  ... stratosfer
 3. 3.
  son dönem osmanlı siyasetini oluşturan yapının temellerini atmışsa da romanya ya yerleşip orada milletvekili seçilmiş ve orada vefat etmiştir.
  2 ... disco inferno
 4. 4.
  (bkz: ibrahim temo nun ittihad ve terakki anıları)
  ... meydanbenim