1. 0.
    (bkz: ibn meymun): yahudi filozoftur.

    Element uydurup, hebele hübele diyip durmayınız efendim.
    Bir işe yarayınız.
    1 ... rabb in gordukleri