1. 1.
  kendi ihtiyaçları yanında toplumun ihityaçlarını da göz önünde bulunduran bireye verilen ad.

  --spoiler--
  Batı dillerinde toplum (ing: society), toplumsal (social), toplumbilim (sociology), toplumculuk (socialism) terimlerinin kökü, Latince socius'dan gelir. Pek çok karşılığı olan bu kök sözcük, aynı zamanda arkadaş, yoldaş, dost demektir.

  Yani birbirlerine duyguyla, ilgiyle, sevgiyle bağlı insanlar socius, onların bir aradalığı da society (toplum) oluyor.
  Ama biz, insanları birbirine 'socius' olmaktan çıkarıp 'lupus' kılmış bir sistemin içinde debelenip duruyoruz nicedir. Şimdi bu elektronik çağ kapitalizminde daha da fütursuzca diş geçiriyoruz birbirimizin toprağına, bedenine, ruhuna...

  Homo homini lupus düsturuna çaresizce boyun eğmekten vazgeçip, homo homini socius *'a hayat verme yolunda doğrulmadıkça bu böyle sürüp gidecek.
  insan insanın kurdu değil, dostudur.
  Buna inanmak durumundayız.
  insana inanmak ya da insanlıktan vazgeçmek.
  Bütün mesele bu!..
  --spoiler--

  kaynak: tayfun atay
  1 ... steril mikrop